Persondatapolitik

Persondatapolitik
Behandling af personoplysninger
Sidst opdateret: 25.05.2018
Hos Loppegiganten passer vi på dine personoplysninger, og vi ønsker, at du som kunde hos os er orienteret om, hvordan vi behandler dem. På denne side kan du læse om, hvad vi bruger dine personoplysninger til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem vi deler dem med. Du kan også læse, hvilke rettigheder du har, og hvordan du kan kontakte Loppegiganten hvis du har spørgsmål til brugen af dine personoplysninger.

Loppegiganten ApS er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i Loppegiganten, er:
Loppegiganten ApS
Egedal Centret 112
3660 Stenløse
CVR-nr. 37652377
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på adm@loppegiganten.dk

Formål med behandling af personoplysninger
Loppegiganten behandler dine personoplysninger til en række formål, som er beskrevet nedenfor. Under hvert formål kan du se, hvilke kategorier af personoplysninger Loppegiganten behandler, hvor Loppegiganten indsamler personoplysningerne fra, hvorfor vi har lov til at behandle dine personoplysninger, og hvem Loppegiganten kan videregive personoplysningerne til.

Markedsføring
Loppegiganten har forskellige markedsføringstiltag, som skal sikre, at du får netop den viden fra os, der er mest relevant for dig i forhold til dine interesser. Loppegiganten giver dig viden, tilbud, og nyheder inden for salg af brugte varer, som er målrettet dig.
Hvis vi har et samtykke fra dig, behandler vi dine personoplysninger, når vi markedsfører vores produkter og ydelser via de kanaler, der er angivet i samtykket, som ved tilmelding til vores nyhedsbrev.

Kategorier af personoplysninger
I forbindelse med markedsføring kan vi behandle disse personoplysninger om dig, som du selv har angivet ved at booke en stand hos os online, i en af vores butikker eller nyhedsbrevtilmelding:
• Navn, kundenummer, fødselsdato, e-mail, telefonnummer, demografiske forhold og kontonummer.
Derudover behandler vi data om dig ud fra din adfærd på Loppegiganten’ digitale kanaler (f.eks. hvilke mails du åbner, din kommunikation med Loppegiganten (f.eks. hvis du har spørgsmål vedr. standleje eller ønsker yderligere viden om et af vores produkter), offentligt tilgængelige eller data og oplysninger du har givet os i forbindelse med spørgeskemaer, konkurrencer eller evalueringer.

Hvor får vi oplysninger om dig fra?
Loppegiganten får dine personoplysninger fra dig selv, når du lejer en stand hos os eller tilmelder dig vores nyhedsbrev, fra telefoniske samtaler, fra samtaler i vores butikker, fra vores hjemmeside, fra vores nyhedsbrevudsendelsessystem eller fra offentligt tilgængelige registre. Vi opfordrer dig til at vedligeholde egne stamoplysninger på ”Min side” og behandle dine logininformationer og password til ”Min side” med største fortrolighed.

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?
Loppegiganten behandler kun dine personoplysninger til markedsføring, hvis du har givet dit samtykke hertil.

Videregivelse af dine personoplysninger
Loppegiganten kan videregive dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed. Vi har databehandleraftaler med disse, så vi kan sikre, at de lever op til vores høje krav om datasikkerhed.

Analyse og statistik
Vi behandler dine personoplysninger, når vi udarbejder statistikker og analyser til at udlede tendenser og trends. Det kan være ved interne undersøgelser og købsanalyser.
Kategorier af personoplysninger
I forbindelse med at Loppegiganten udarbejder statistikker og analyser, behandler vi nedenstående personoplysninger om dig, som dog altid er i anonymiseret form:
• Standlejekøb, salg fra stand, alder og demografiske forhold.
Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?
I forbindelse med analyser og statistik behandler Loppegiganten dine personoplysninger i anonymiseret form, og vi behøver derfor ikke samtykke til dette.
Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med analyse og statistik bliver der ikke videregivet personoplysninger til andre modtagere.

Optimering af brugeroplevelse
Vi behandler dine personoplysninger, når du bruger vores hjemmeside, vores kundeportal ”Min side” Dette gør vi for at kunne optimere brugeroplevelsen på de nævnte steder.
Kategorier af personoplysninger
Når vi bruger dine data til at optimere de ovenstående steder, så behandler vi nedenstående personoplysninger om dig.
• Navn, kundenummer, fødselsdato, e-mail, telefonnummer, demografiske forhold, standlejekøb og kontonummer.
Hvor får vi oplysninger om dig fra?
Loppegiganten indsamler oplysninger om din adfærd på hjemmesiden og “Min side” fra disse kilder:
• Google Analytics – Loppegiganten anvender Google Analytics på Loppegiganten’ hjemmeside til at undersøge, hvordan siden besøges, og hvordan brugerne navigerer på hjemmesiden.
• Cookies – Loppegiganten anvender tre typer af cookies: 1) cookies der bruges med det formål at få hjemmesiden til at fungere 2) cookies til statistik og 3) cookies til markedsføring. Når du bruger vores hjemmeside vil du blive oplyst herom. Læs mere om vores brug af cookies
Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?
Loppegiganten behandler dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:
Hvis du besøger vores hjemmeside(r) og accepterer cookie-samtykket, siger du ja til, at vi må indsamle dine personoplysninger og tracke din adfærd på hjemmesiden og “Min side”.

Videregivelse af dine personoplysninger
Loppegiganten kan videregive dine personoplysninger til vores samarbejdspartne, som assisterer vores virksomhed. Vi har databehandleraftaler med disse, så vi kan sikre, at de lever op til vores høje krav om datasikkerhed.

Pligtmæssig information
Loppegiganten har brug for personoplysninger om dig, når vi f.eks. opretter og administrerer din standleje og salg af dine varer. Hvis du ikke giver personoplysningerne til Loppegiganten, vil konsekvensen være, at Loppegiganten ikke kan varetage formålene, f.eks. at vi ikke kan oprette dig som kunde i Loppegiganten og dermed ikke kunne leje en stand og sælge dine varer hos os.
Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS
Loppegiganten overfører IKKE personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Loppegiganten bruger udelukkende samarbejdspartnere (databehandlere og underdatabehandlere) i EU/EØS.

Opbevaring af dine personoplysninger
Loppegiganten opbevarer dine personoplysninger, indtil de automatisk bliver slettet 5 år efter, du sidst har modtaget en ydelse fra Loppegiganten (standleje/varesalg og nyhedsbrevstilmelding), eller indtil du ønsker, de skal slettes. Opbevaringen af personoplysningerne sker dog med respekt for Loppegiganten’ forpligtelser til at opbevare personoplysninger i henhold til regnskabs- og bogføringslovgivningen. Loppegiganten opbevarer udelukkende dine personoplysninger til deres oprindelige formål og som eksplicit angivet ved forespørgsel om personoplysninger.
Loppegiganten bevarer til enhver tid retten til at anonymisere og efterfølgende bruge den anonymiserede data til statistiske formål.
Dine rettigheder
Når Loppegiganten behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:
Retten til indsigt
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Loppegiganten behandler om dig.

Ret til at gøre indsigelse
Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger.

Retten til sletning
Du har ret til at få dine personoplysninger slettet – det gælder både for elektroniske data og for printet data. Det kan du bede om ved at kontakte os på adm@loppegiganten.dk Sletning af dine data sker senest 30 dage efter din henvendelse under hensyntagen til regnskabs- og bogføringslovgivningen, som nævnt under afsnittet “Opbevaring af dine personoplysninger”.

Retten til begrænset behandling
Du har ret til at begrænse Loppegiganten’ behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde, blandt andet når der foreligger tvivl om dine personoplysningers rigtighed.

Retten til dataportabilitet
Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har afgivet til Loppegiganten, overført til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis Loppegiganten behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke til markedsføring, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at Loppegiganten ikke fremover må behandle dine personoplysninger til det formål, som du gav dit samtykke til. Tilbagekaldelsen påvirker ikke den behandling af dine personoplysninger, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen, f.eks. hvis du har givet os samtykke til at videregive oplysningerne.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan konsekvensen være, at vi i nogle tilfælde ikke vil kunne fortsætte kundeforholdet.

Benyt dine rettigheder
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at skrive til Loppegiganten på adm@loppegiganten.dk. Loppegiganten vil behandle sagen inden for 30 dage.

Klage til Datatilsynet
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Loppegiganten’ behandling af dine personoplysninger. Du bør dog altid først tage kontakt til Loppegiganten, hvis du mener, at Loppegiganten har behandlet dine personoplysninger i strid med den persondataretlige regulering. På den måde kan du få Loppegiganten’ forklaring af sagen. Du kan kontakte Datatilsynet pr. mail dt@datatilsynet.dk eller læse mere på www.datatilsynet.dk