STANDLEJE
Booking
Stande kan reserveres via hjemmeside, mail, i butikken eller telefonisk. Standen er først booket, når lejen er betalt.

Pris
Priserne angivet her for standleje er inklusiv moms. Betaling for standleje sker via booking på hjemmesiden med betalingskort og beløbet trækkes med det samme.

Kommission
19% kommission fratrækkes automatisk opgørelsen af det samlede salg, inden fortjenesten udbetales til standlejeren.

Erhverv
Påtænkes det at drive forretning via standen, er man selv ansvarlig for at indberette korrekt til moms og skat, og det skal oplyses ved booking, hvis man vil sælge varer fra en momsregistreret virksomhed på standen.

Fortrydelsesret og reklamation
14 dages fortrydelsesret er gældende for standleje betalt via hjemmesiden www.loppegiganten.dk, dog forsvinder fortrydelsesretten i det øjeblik lejeperioden påbegyndes og standleje kan herefter ikke refunderes.
Reklamationsret for standleje betalt på hjemmesiden www.loppegiganten.dk er gældende og ønsker man at reklamere, kan man henvende sig på mail til info@loppegiganten.dk

I LEJEPERIODEN

Opstart
Når standen er booket og betalt, kan varer opsættes fra 1 time inden lukketid dagen før lejeperiodens start, dvs. mandag til fredag fra kl. 17.00, lørdag, søndag og helligdage fra kl. 15.00.
Standene må ikke flyttes, og der må ikke fastgøres ting på standen, men man må gerne dekorere standen i et omfang, der vurderes rimeligt af personalet. Standene kan indrettes med bøjlestænger og hylder efter behov. Det er muligt at tilkøbe galleri og gulvplads efter aftale med personalet, og såfremt der er plads til det, kan man benytte de aflåste vitriner til at placere én til to varer med en pris på minimum 200 kr. pr. genstand. Herudover er det ikke tilladt at placere varer udenfor egen stand, og de vil blive fjernet uden varsel.
Det er vigtigt, at man selv sørger for, at alle varer er mærket korrekt med Loppegiganten stregkode og påskrevet pris. Hvis varen har fejl eller mangler SKAL det fremgå af prismærket. Bemærk venligst det er vigtig at stregkode klistermærket sidder godt fast på varerne, da varer uden stregkode ikke kan sælges. Brug evt. karton/manilla mærker til påsætning af stregkoderne. Husk at gemme overskydende prismærker til eventuelle nye varer i lejeperioden.
Hvis man ikke har opstillet sine varer, inden lukketid på den første lejedag i perioden, uden forudgående aftale med personalet, kan Loppegiganten leje standen ud til anden side uden varsel.

Varesikring
Man har mulighed for at leje og købe alarmer til sine varer, lokalet er videoovervåget, vores personale er almindelig overvågen overfor butikstyve, og vi har lejlighedsvis samarbejde med vagter og butiksdetektiver. Loppegiganten kan ikke stilles til ansvar for stjålne, tabte eller ødelagte varer, og Loppegiganten er ikke erstatningspligtig ved brand- og vandskade.

Ejendomsret og varebetingelser
Sælger er alene ansvarlig for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at sælge varerne på standen, og det er ikke tilladt at sælge ulovlige kopivarer, sikkerhedskompromitterende varer, tobak, alkohol, fødevarer, våben, fyrværkeri, pornografisk materiale eller andet, som personalet måtte vurdere upassende. Det er heller ikke tilladt at lægge visitkort eller anden markedsføring på standene. Overtrædelse vil medføre bortskaffelse af disse varer og effekter uden varsel. Personalet har desuden ret til at afvise eller bortskaffe varer, som vurderes skadelige for butikkens standard, som f.eks. beskidte eller uhygiejniske varer. Bemærk venligst at vi maksimalt tillader op til 20% nye varer i butikken og forbeholder os ret til at afvise opstilling af disse.

Orden og opfyldning
Man er som udgangspunkt selv ansvarlig for sin stand, og man velkommen til at fylde op med varer, så ofte, man ønsker.

Hjemløse varer
Hvis en vare mister sit prismærke eller findes i butikken efter standlejen er slut, vil den blive placeret på reolen eller tøjstativet med vores hjemløse varer ved siden af kasselinien, og det er derfor fornuftigt at holde øje med, om man kan genkende sager på reolen/tøjstativet – også efter ophørt lejeperiode, da mange ting først dukker op, når andre standlejere pakker sammen. De hjemløse varer opbevares i afdelingen i minimum 14 dage, hvorefter de tilfalder Loppegiganten, som frit kan donere, bortskaffe eller sælge dem.

Ændring af pris
Ønsker man at ændre en pris på en vare undervejs, skal der sættes nyt prismærke på varen, da overstregede priser er ugyldige af sikkerhedsmæssige årsager.

Udsalg på standen
Man har mulighed for at holde udsalg på sin stand – informér blot personalet herom, da vi så kan registrere rabatten i vores kassesystem. Udsalgsskilte udleveres af personalet, og man kan vælge mellem 25%, 50% eller 75% rabat.

VED LEJEPERIODENS OPHØR

Tømning af stand
Standen skal være tømt senest en time inden lukketid på lejeperiodens sidste dag. Dvs. mandag til fredag kl. 17.00, lørdag og søndag kl. 15.00. Man skal huske at medbringe ID og man er selv ansvarlig for at tømme standen, medmindre man vælger en af vores nedlukningspakker. Det er vigtigt, at alle prismærker bliver siddende på varerne, når standen tømmes, da varer uden prismærker ikke må tages ud af butikken. Personalet har ret til at kontrollere varerne.
Er standen ikke tømt rettidigt vil den blive forlænget til 40 kr. pr. dag, indtil vi modtager anden instruks fra standlejer. Vi kontakter standlejer telefonisk og på SMS om at standen er udløbet.
Er standen stadig ikke tømt efter 7 dage forbeholder Loppegiganten sig ret til pakke varerne ned og opbevare dem i en uge, hvorefter de overgår til os. Dette koster et gebyr på 100 kr. som automatisk trækkes fra overskuddet af salget på standen.

Udbetaling af dit overskud
Loppegiganten udbetaler 81% af det samlede salg. Kom ned i butikken og få udbetalt dirkete til dit dankort. Vi udbetaler desværre ikke fortjeneste kontant.

Fortrolighedspolitik
Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse. Læs hele vores GDPR her.

Reklame mail
I forbindelse med din booking udsender vi mail 2 dage før din lejeperiode starter og 2 dage før din lejeperiode slutter samt sender dig gode tilbud på standleje ved særlige lejligheder. Tjek venligst at du modtager vores mails og de ikke bliver fanget af dit spam filter, så du går glib af de særlige tilbud. Du kan til enhver tid gebyrfrit frabede dig mails fra os ved at kontakte os i butikken, via telefon 70230050 eller ved at sende os en mail til info@loppegiganten.dk

Top